Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

KARPPISTEN SUKUSEURA RY: N REKISTERISELOSTE

Henkilötietojen käsittely Karppisten Sukuseura ry:ssä
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen seloste henkilötietojen käsittelystä Karppisten Sukuseura ry:ssä.

1.  Rekisterin nimi

Karppisten Sukuseura ry:n jäsenrekisteri

2.  Rekisterinpitäjä

Nimi:                           Karppisten Sukuseura ry
Verkkosivut:                  www.karppistensukuseura.fi
Osoite:                         Tilitoimisto Eeva Ruuth, Ridellinkuja 87100 Kajaani
Puh.                            sihteeri 050 364 5252
Sähköposti:                   terttu.keranen@karppistensukuseura.fi

3.   Rekisteriasioista vastaava henkilö

Karppisten Sukuseura ry:n jäsenrekisteri- nimistä rekisteriä hoidetaan Tilitoimisto Eeva                  Ruuthin toimesta, heidän omalla jäsenohjelmistollaan.

 

4.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. (mm. Sukuviesti-lehden lähettäminen ja jäsenmaksujen laskutus) 

Peruste: Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen. (tietosuoja-asetus 6 artikla kohta 1c)

5.   Rekisterin tietosisältö, käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysaika

 Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Jäsenyystiedot, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
  • Jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten kunniajäsenet ja ainaisjäsenet.

 

Tunnistetiedot on saatu jäseneltä itseltään jäsenhakemuksesta. Maksutiedot tallennetaan maksutapahtuman yhteydessä.

Henkilötietoja säilytetään Karppisten Sukuseura ry:n jäsenrekisterin tietojärjestelmässä niin kauan kuin henkilö on sukuseuran jäsenenä ja poistetaan kun jäsenen ero on astunut voimaan tai hänet on katsottu eronneeksi esim. maksamattoman jäsenmaksun vuoksi. Kirjanpidossa jäsenmaksutietoja säilytetään kirjanpitolain 2 luvun 10 pykälän mukaan ja säätämän ajan mukaan tiedot hävitetään.

Ote Karppisten Sukuseura ry:n säännöistä:

JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voi päästä 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka alun perin polveutuu Karppinen-nimeä kantavasta suvusta sekä tällaisen puoliso.
Sukuseuran varsinaiset jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen ja hän on suorittanut jäseneksi liittymiseen sisältyvän, kuluvalle toimintakaudelle vahvistetun jäsenmaksun sukuseuralle.
Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla kirjallisesti siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä sukuseuran kokouksessa.
Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuuksista suorittaa jäsenmaksu, katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta.
Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksessa kutsua yhdistyksen jäsen, joka toiminnallaan on erityisen huomattavassa määrässä edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

6.   Rekisterin tietolähteet

 Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

7.   Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.
Verkkosivusto: Sukuseura ei kerää tietojärjestelmäänsä verkkosivuston selaamisesta kertyneitä tunnistetietoja eikä käsittele palvelimelle kertyvien verkkosivuston käyttäjien IP-osoitteita.

8.  Rekisterin suojauksen periaatteet

  1.  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.  
  2. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Tilitoimisto Eeva Ruuthin omistamalla tietokoneella käyttäjätunnuksen takana. Tilitoimisto huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

9.  Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

10.Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

KARPPISTEN SUKUSEURA RY

Hallitus